•» ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
•» ADMIN_LIST - Funkcja wpisująca w opis kanał listę wszystkich administratorów z podanych grup
•» ADMINS_ONLINE - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość dostąpnych administratorów,a w jego opis listę dostępnych adminów
•» HELP_CHANNELS - Funkcja służaca do otwierania/zamykania centrum pomocy gdy jest to potrzebne
•» ADMINS_TOPS - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
•» AWAY_CLIENTS_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału listy użytkowników away, a w nazwę ich ilość
•» BAN_LIST - Funkcja wpisująca w opis wszystkie bany z serwera
•» SERVER_HOSTNAME - Funkcja wpisująca w nazwę serwera ilość osób online
•» SERVER_HOSTMESSAGE - Funkcja wpisująca w hosta wiadomość
•» CLIENT_CHANNEL_STATUS - Funkcja wpisująca w nazwę kanału status administratora
•» CLIENTS_TOPS - Funkcja służaca do wpisywania rankingów w opisy kanałów
•» COPYRIGHT_DOWN - Funkcja służaca do przenoszenia kanału z copyrightem na sam doł serwera TS3
•» COUNT_OF_DATABASE_CLIENTS - Funkcja służąca do wpisywania w nazwę kanału ilości klientów w bazie danych
•» COUNTDOWN_TO_DATE - Funkcja służaca do odliczania z danej daty i zapisywania w nazwie kanału
•» COUNTRY - Funkcja wpisująca w opis kanału listę osób spoza Polski
•» DESCRIPTION_CHECKER - Funkcja służaca do usunięcia niedozwolonych linków z opisu kanału
•» ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
•» QUERY_CHANNEL_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału użytkowników query
•» FB_POSTS - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału ilości lajków z fanpage, a w opisie wypisywanie postów.
•» YOUTUBE_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwy kanału statystyki, a w opis informacje z danego kanału na youtube
•» DJ_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału aktualnej osoby z talkpowerem
•» GAMES_SERVERS_INFO - Funkcja służaca do pobierania danych z serwera gier i wpsiywania w kanał
•» LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
•» CHANNELS_LOGS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału ostatnich logów kanałów
•» TOP_GROUPS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału X grup z największą ilością osób w niej
•» MULTI_FUNCTIONS - Funkcja wpisująca w nazwy kanałów różne informacje
•» RECORD_ONLINE - Funkcja odpowiadająca za spisywanie największej ilości osób na serwerze,a następnie wpisywania to na kanał
•» NEW_CLIENTS_TODAY - Funkcja odpowiadająca za sczytywanie nowych
użytkowników do bazy dancyh, a następnie wypisywanie ich do opisu kanału
•» ONLINE_FROM_GROUP - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość osób z grupy, a w opis ich listę
•» PARTNERS - Funkcja wpisująca w nazwę i w opis partnerów co x sekund
•» WEATHER_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału pogody z danego miasta
•» GET_CLIENTS - Funkcja służaca do sczytywania statystyk użytkowników
•» CLEINT_LEVELS - Funkcja odpowiadająca za nadanie użytkownikowi poziomu za jego spędzony na serwerze czas
•» ACHIEVEMENTS - Funkcja odpowiadająca za nadanie danej grupy za ilość połączeń i spędzony czas
•» RANDOM_GROUP - Funkcja służąca do losowania grupy
•» GET_STATISTICS_OF_ADMINS - Funkcja służąca do sczytywania statystyk administracji
•» ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
•» WELCOME_MESSAGE - Funkcja służaca do wysłania użytkownikowi wiadomości powitalnej
•» AWAY_MOVE - Funkcja służaca do przenoszenia użytkowników będących away na odpowiedni kanał
•» AWAY_GROUP - Funkcja służaca do nadawania grupy użytkownikom będących away
•» ANIMATED_GROUPS_ICON - Funkcja służaca do zmiany ikony grupy
•» BANNER - Funkcja służąca do generowania banneru interaktywnego
•» PLATFORMS - Funkcja wykrywa platformę klienta oraz nadaje mu odpowiednią grupę
•» ADVERTISEMENT - Funkcja służaca do pisania co x czasu na głównym czasie wiadomości
•» SAVE_TO_EVENT - Funkcja służaca do zapisywania użytkowników, którzy wejdą na odpowiedni kanał na event
•» GROUPS_REMOVE - Funkcja służaca do usunięcia użytkownikowi wszystkich ustalonych grup po wejściu na odpowiedni kanał
•» BOT_CHECKER - Funkcja służaca do sprawdzania czy bot muzyczny (TS3AudioBot) gra coś, jeżeli nie włącza ustaloną piosenkę
•» REGISTER_REMINDER - Funkcja służaca do informowania użytkownika o rejestracji
•» DDOS_ATTACK - Funkcja służaca do informowania gdy packetlosst serwera zwiększy się do danej liczby
•» CLIENT_INFO - Funkcja służaca do wyświetlenia informacji o kliencie gdy ten wejdzie na odpowiedni kanał
•» GUILDS_POKE - Funkcja służaca do zeczepiania osób typu lider w kanałach gildyjnych
•» ADMINS_MEETING - Funkcja służaca do automatycznego przeniesienia administracji i ustawienia opisu, oraz 1 godzinę przed zebraniem informuje wszystkich o zbiórce
•» AUTO_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za automatyczne nadanie grupy użytkownikowi gdy ten spędzi na serwerze odpowiedni czas
•» CHANNEL_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za rejestrację użytkownika gdy ten wejdzie na kanał
•» GROUPS_LIMIT - Funkcja służaca do dopilnowania aby każdy użytkownik na serwerze nie posiadał wiecej grup niż jest limit
•» POKE_ADMINS - Funkcja służąca do zaczepiania dostępnych administratorów gdy ktoś wejdzie na kanał pomocy
•» CHANNEL_ADD_GROUP - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy serwerowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
•» CHANNEL_ADD_CHGR - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy kanałowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
•» BAD_NICKNAMES - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownik nie posiada w nazwie niedozwolonego nicku
•» ANTY_RECORD - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownicy nie nagrywają na kanałach
•» SERVERGROUPS_SECURITY - Funkcja służaca do chronienia grup
•» CLIENT_PERMISSIONS_SECURITY - Funkcja służaca do wykrywania i usuwania permisji użytkownikom
•» IP_GROUP - Funkcja służaca do nadania danej grupy osobie, która ma takie samo ip jak w konfiguracji
•» ANTY_VPN - Funkcja służaca do wykrywania i wyrzucania użytkowników posiadających VPN
•» COMMANDER - Funkcja służaca do zaczepiania użytkowników z grupami aby włączyli channel commandera gdy nie mają włączonego
•» CLEAR_GROUP - Funkcja służaca do czyszczenia danej grupy po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
•» GUILDS_MEETING - Funkcja służaca do zrobienia zbiórki osób z daną grupą po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
•» MAX_BANS - Funkcja służaca do ograniczenia banowania użytkowników przez administrację
•» CHANNELS_CHECKER - Funkcja służaca do monitorowania kanałów prywatnych.
•» GET_PRIVATE_CHANNEL - Funkcja służaca do nadania peirwszego wolnego kanału prywatnego
•» PUBLIC_CHANNELS_SORT - Funkcja służaca do monitorowania kanałów publicznych
•» PRIVATE_CHANNELS_INFO - Funkcja służaca do wypisywania w nazwe kanału statystyk z kanałów prywatnych
•» CREATE_VIP_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału vip gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
•» CREATE_ELITE_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału elite gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
•» ELITE_VIP_CHANNELS_SORT - Funkcja służąca do sortowania kanałów elite/vip


•» Instancja Pointsbot


•» Instancja Teleport


•» KOMENDA: PWALL - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze
•» KOMENDA: PWGROUP - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
•» KOMENDA: PWADMINS - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich adminów na serwerze
•» KOMENDA: POKEALL - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze
•» KOMENDA: POKEGROUP - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
•» KOMENDA: POKEADMINS - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich adminów na serwerze
•» KOMENDA: MEETING - Po wywołaniu komendy, bot przenosi wszystkich adminów na kanał zebrania
•» KOMENDA: CLIENTLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkich użytkowników z serwera
•» KOMENDA: CHANNELLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkie kanały z serwera
•» KOMENDA: RESTART - Po wywołaniu komendy, bot restartuje wszystkie instancje
•» KOMENDA: CLIENT - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje informacje z podanego użytkownika
•» KOMENDA: CHANNEL_STATUS - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
•» KOMENDA: GROUPS_SECURITY - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
•» KOMENDA: ADMIN - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje satystyki danego administratora.
•» KOMENDA: GUILDS_ONLINE - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych online z grupy.
•» KOMENDA: GUILDS_ADD - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych dodawanie grupy po wejściu na kanał.
•» KOMENDA: VIP_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów vip i ich usunięcie.
•» KOMENDA: ELITE_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów elite i ich usunięcie.
•» KOMENDA: TELEPORTS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów z telportacji i ich usunięcie.